Fontys

Bestuursverslag

2016

LEES VERDER

FONTYS EN OMGEVING

Fontys is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs van Nederland, met ruim 44.000 studenten en meer dan 4.500 medewerkers. Er zijn 29 instituten die 85 bacheloropleidingen verzorgen in voltijd, deeltijd en duaal, in bijna alle sectoren van de maatschappij. Daarnaast bieden we 22 masteropleidingen en 10 Associate degrees aan. Ook verzorgen we een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen, vooral in Zuid-Nederland.

Behalve op onderwijs legt Fontys zich – met onder andere 44 lectoraten, waarvan twee in samenwerking met andere hogescholen – toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

ONZE KOERS

De wereld om ons heen verandert snel. Steeds sneller misschien wel. Dat heeft gevolgen voor iedereen, ook voor studenten. En dus ook voor onderwijsinstellingen. Fontys wil een bijdrage leveren aan de technologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar we willen onze studenten ook voorbereiden op de dynamische samenleving en arbeidsmarkt. Hoe? Met uitdagend hoger beroepsonderwijs en betekenisvol praktijkgericht onderzoek, nauw verweven met het werkveld en altijd gericht op innovatie. Fontys investeert in talent; van studenten én medewerkers. Als grootste kennisinstelling van Zuid-Nederland zetten we ons in voor een duurzame, rechtvaardige samenleving, voor nu én voor morgen. Daarbij focust Fontys op drie doelgroepen:

de student
het werkveld
de organisatie


De student

Wat vinden wij belangrijk? Dat iedere student zich optimaal kan ontplooien, dat hij op basis van zijn  talent de juiste studiekeuze maakt én dat iedere student een opleidingstraject volgt dat bij hem past. Daar staan wij voor; daar ondersteunen en begeleiden wij onze studenten bij.


Het werkveld

Fontys draagt bij aan de kennisagenda voor onze internationaal georiënteerde regio’s. We creëren een open, authentieke leer- en onderzoekomgeving. Met andere woorden: onderwijs en onderzoek dat verankerd is in de beroepspraktijk. En: we ondersteunen professionals in het werkveld met bij- en nascholing.


De Organisatie

We zijn een professionele leergemeenschap. ‘Practice what you teach’ is een belangrijk uitgangspunt. We zijn ook een innovatieve, flexibele organisatie: onze medewerkers leren continu van elkaar. Ons primaire proces ten slotte – onderwijs en onderzoek – is óók innovatief: we haken aan bij de nieuwste inzichten en technologieën.

DE ORGANISATIE

Fontys is een stichting. Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen, en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Onder Fontys Hogescholen hangen 29 instituten en 7 diensten. Het CvB stuurt op hoofdlijnen, de directeuren van de instituten en diensten zijn – binnen kaders – verantwoordelijk voor hun eigen organisatie. Dat is wat we onze decentrale sturingsfilosofie noemen.

FONTYS IN DE MAATSCHAPPIJ

Fontys staat middenin de maatschappij. Dat zijn geen loze woorden, nee, dat is een absolute hoofdtaak als hbo-instelling. We werken nauw en vaak samen met andere kennisinstellingen, in binnen- en buitenland, met maatschappelijke organisaties én – heel belangrijk – met het werkveld. Om de maatschappelijke rol die wij spelen, te onderstrepen, investeren we volop in duurzaamheid en focussen we op de ethische en sociale kanten van ons beleid. Bij Fontys staat maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel.

KENGETALLEN

Meer financiële kengetallen zijn te vinden in de integrale jaarrekening, klik hier om deze te downloaden.

Het volledige Fontys Bestuursverslag 2016 is als interactieve pdf hier te downloaden. 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Aanmelden

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Verstuur